rubrieken voor de startpagina scholenbouwbouw-online

 

Onze partnersDutch Green Building Council


base publishers

Welkom op scholenbouw-online

‘scholen en bouwen aan de toekomst' vormt een platform voor iedereen binnen de bouwsector die met name actief is in het onderwijs: scholenbouw in zowel het basisonderwijs, voortgezet onderwijs als hoger onderwijs.

duidelijk onderscheid tussen oud en nieuw

Aan Driestar educatief (bestaande uit Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies) worden opleidingen gegeven op het gebied van onderwijs en opvoeding. Daarnaast helpen zij scholen bij het vormen van reformatorisch en protestants-christelijk onderwijs, bijscholing van docenten en leerlingenzorg. In 2011 werd begonnen aan een grootscheeps renovatie- en nieuwbouwproject in Gouda en in september 2013 werd de vernieuwde locatie officieel geopend.

In 2005 ging Driestar hogeschool een fusie aan met het Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs (BGS). De twee organisaties waren gevestigd in Gouda en Ridderkerk. Besloten werd om de organisaties samen te voegen in Gouda, zodat kennis op een gemakkelijkere manier uitgewisseld kon worden. Bovendien was daar het internaat gevestigd, dat ook hoognodig aan nieuwbouw toe was. Middels renovatie en uitbreiding van de school en nieuwbouw van de studentenhuisvesting werd alles aangepakt binnen één project. De nieuwbouw sluit nauw aan op het oude gebouw, maar je ziet een duidelijk verschil: er is voor gekozen om een duidelijk onderscheid te maken tussen oud en nieuw. Aan het einde van het bestaande gebouw is een glazen pui gekomen waar de entree met ontvangst zich bevindt. De raamoppervlaktes zijn gelijk gebleven, maar je ziet duidelijk dat er een uitbreiding heeft plaatsgevonden en het toch een mooi totaalplaatje is geworden.

scholen en bouwen aan de toekomst - basis onderwijs

Klik hier om eerdere uitgaven
van scholen basisonderwijs
te bekijken.

Het vakblad ‘scholen en bouwen aan de toekomst’ verschijnt twee keer per jaar in twee verschillende edities: basisonderwijs en voortgezet & hoger onderwijs.

In de breedste zin van het woord worden er een scala aan noviteiten op het gebied van ontwikkelen, beheren en bouwen met respect voor mens én milieu gepresenteerd. Onze visie berust op het specifiek kwalificeren van duurzaam, innovatief en maatschappelijk verantwoord bouwen.

Klik hier voor het aanvragen van het meest recente exemplaar van ‘scholen en bouwen aan de toekomst’ basis- en/of voortgezet & hoger onderwijs.

 


 

scholen en bouwen aan de toekomst - voortgezet en hoger onderwijs

Klik hier om eerdere uitgaven van scholen voortgezet & hoger
onderwijs te bekijken.