U bevindt zich in:

rubrieken voor de startpagina scholenbouwbouw-online

 

DESSO

desso
desso Desso
Postbus 169
5140 AD Waalwijk
T 0416-684100
F 0416-335955
E info@desso.com

Bij DESSO zijn wij ons sterk bewust van de milieueffecten van klimaatverandering en het te intensieve
gebruik van schaarse hulpbronnen. Daartoe kopen wij duurzame grondstoffen in, hanteren wij energiezuinige
processen, ontwikkelen wij producten die lang meegaan en weinig onderhoud nodig hebben en nemen
wij producten aan het einde van hun gebruikscyclus terug voor recycling en/of hergebruik.

Door het aannemen van het Cradle to Cradle principe wil DESSO bij het produceren van tapijten en
kunstgras verder gaan dan ‘gewone’ duurzaamheid. Hiermee zet DESSO een fundamentele en
baanbrekende stap vooruit op milieugebied, waarop we toch al een voortrekkersrol spelen.
Cradle to Cradle is een grote stap voorwaarts, van Eco Efficiëntie naar Eco Effectiviteit.

<< terug